Albarta ten Oever, een vrouw in de kunst

UITGELICHT