Drie eeuwen borgkinderen op FraeylemaKinderportretten van 1600-1900 uit Groninger borgen