Museum Wierdenland

Beschrijving

De bakermat van het museum is gelegen in de Streekhistorische Vereniging Middagherland. Najaar 1990 werd het plan gepresenteerd om museum “Wierdenland”, een toeristisch-educatief museum in Ezinge, op te richten. In het museum wordt de ontstaansgeschiedenis van wierden verteld. Daarnaast wordt ook aandacht geschonken aan de archeologische opgravingen van prof. Van Giffen.

Van Swinderenweg 10
9891 AD Ezinge
0594 621524
info@wierdenland.nl
Dinsdag t/m vrijdag 10:00-17:00
Weekend en feestdagen 10:00-17.00