Pictura

Beschrijving

Het kunstlievend genootschap Pictura is formeel opgericht op 6 maart 1832 en is daarmee een van de oudste kunstverenigingen van Nederland. In de loop der jaren zijn bekende en minder bekende kunstenaars aan dit genootschap verbonden geweest. Een aantal zeer bekende kunstenaars hebben hun werken beschikbaar gesteld voor exposities van dit genootschap waaronder Karel Appel, M.C. Escher, Vincent van Gogh, Jozes Israëls en Piet Mondriaan.
Tegenwoordig variëert het aanbod van solo- tot thema-exposities. Verkoop- overzicht- en historische exposities wisselen elkaar af.

 

St. Walburgstraat 1
9712 HX Groningen
050 3122953
Woensdag t/m zondag 13:00-17:00